روش های ارسال

ارسال سفارشات بر طبق نظر مشتریان از طریق پیک -تیپاکس -باربری و ترمینال  با هزینه مشتری انجام می شود .
Top