گارانتی سفارشات

بنام خدا


بدینوسیله کلیه محصولات چاپخانه اکسیر بر اساس شرایط زیر مشمول گارانتی خواهد بود:

الف- موارد گارانتی:

1- خرابی برش(به جز 3 میلی متر خطای برش)

2- کوچک شدن کار نهایی بیش از 5 میلیمتر نسبت به ابعاد ثبت شده در فرم سفارش.

3- تفاوت در رنگ چاپ نهایی بیش از 20% نسبت به فایل ارسالی یا نمونه رنگ پیوست در بیش از 20% از تعداد کل سفارش.

4- کسری بیش از 10% در تعداد کار تحویلی.

5- نوسان رنگ چاپ در بیش از 30% از تعداد کل سفارش.

6- جابجایی قالب در زمان قالب زنی بیش از 3 میلیمتر.

7- وجود حباب زیر روکش سلفون،لمینت یا یووی

8- برفکی شدن یا حباب زدن بیش از 20% از کل تعداد سفارشات دارای روکش سلفون یا لمینیت.


ب- شرایط استفاده از گارانتی:

1- در طراحی سفارش کلیه نکات مندرج در دستورالعمل های طراحی رعایت شده باشد.

2- در صورتی که سفارش چاپی معیوب و غیر قابل استفاده باشد، دقیقاً همان فایل ارسالی قبلی، مجدداً تجدید چاپ خواهد شد.

3- در صورت لزوم 70% از تعداد کل سفارش برگشت داده شود. (تحویل کلیه سفارشات در محل دفتر بوده و مسئولیت پیگیری و هزینه ارسال از مبدا تا محل دفتر  بر عهده سفارش دهنده خواهد بود.)


ج- مواردی که مشمول گارانتی نمی شود:

1- سفارشات چاپی که نکات مندرج در دستورالعمل های طراحی در آن رعایت نشده باشد.

2- کیفیت چاپ سفارشات با زمینه تمپلات اعم از آبی، سورمه ای، بنفش، قهوه ای، زرشکی، آلبالویی و مشکی.

3- درخواست هایی که پس از 3 روز کاری اعلام شوند.

4- خرابی کار ناشی از حمل در مسیر ارسال اعم از پیک و باربری.

5- وجود لکه و نقطه های ریز ناشی از چاپ، روی کار چاپی بزرگتر از ابعاد کارت ویزیت.

6- تاخیر در زمان تحویل.


د- نحوه اعمال گارانتی:

1- سفارشاتی که به علت خرابی برش، کاغذ، چاپ، سلفون و لمینیت قابل اصلاح یا استفاده نیستند، به صورت رایگان مجددا چاپ و تحویل خواهد شد.

2- سفارشات قابل اصلاح، رفع عیب و مجدداً ارسال خواهد شد.

3- گارانتی سفارشاتی که از نظر تعداد کسری دارند، به صورت تخفیف به نسبت تعداد کل خواهد بود.
4- برای انجام فرایند گارانتی، مشتری میبایست کار را به دفتر چاپ اکسیر تحویل دهد و پس از انجام مراحل کاری ، چاپ را از دفتر چاپ اکسیر تحویل گیرد. Top